July 24, 2024 3:05 pm

อยากเพิ่มยอดขาย online marketing ให้ดีควรวิเคราะห์การตลาดเป็น

สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้นักการตลาดได้เรียนรู้ว่าอะไรที่ประสบความสำเร็จกับผู้บริโภคและปรับเปลี่ยนข้อความทางการตลาดของตนให้ก้าวไปข้างหน้า หมายความว่าพวกเขาสามารถแสดงคุณค่าของตนต่อบริษัทได้อีกด้วย การทำความเข้าใจข้อมูลทั้งหมดนี้และนำไปใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ถือเป็นส่วนสำคัญของงานของนักการตลาดออนไลน์ และเป็นส่วนที่ทำให้ข้อมูลเหล่านี้แตกต่างจากคู่แข่งแบบเดิมๆ มีเครื่องมือมากมายสำหรับวัดความสำเร็จของแคมเปญ online marketing และนักการตลาดจำนวนมากจะใช้เครื่องมือเหล่านี้ร่วมกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการและกลุ่มเป้าหมาย หนึ่งในเครื่องมือที่ใช้มากที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การตลาดคือ […]

Read More